Tyczenie geodezyjne

tyczenia geodezyjne w 3D

Cel prac

Celem tyczenia geodezyjnego było wyznaczenie na działce budowlanej zewnętrznego obrysu fundamentu domu. Obrys ten musiał znaleźć się w miejscu ściśle zgodnym z dokumentacja budowlaną.

Realizacja

Geodeta w akcji

Prace geodetów

Po wykonaniu projektu, przeniesieniu go na papier, sprawdzeniu i opieczętowaniu przez uprawnione osoby można było przystąpić do pierwszego etapu budowy - wytyczenia posadowienia budynku na działce budowlanej.
Prace zostały wykonane przez dwoje zgranych geodetów. Przy użyciu sprzętu geodezyjnego, szybko i sprawnie pojawiły się na działce cztery drewniane paliki, które wytyczyły narożniki fundamentu. Moje obserwacje wykonywanych prac wskazują, że zegarmistrzowska dokładność nie miała zastosowania. Tak czy inaczej po godzinie pracy pierwszy etap został zrealizowany. Geodeci opuścili plac budowy i można było przystąpić do przygotowania drewnianej konstrukcji wspomagającej prace ziemne i szalunkowe.

tyczenia geodezyjne na placu budowy

Konstrukcja tycząca

Budowa konstrukcji tyczącej fundamenty wymaga dokładności i precyzji. Ważne jest, aby była ona trwała i przetrwała w niezmiennym położeniu aż do momentu powstania szalunku opaski fundamentowej.Do jej budowy zostało wykorzystane kilkanaście desek "calówek". Użyty materiał można z powodzeniem ponownie wykorzystać na następnych etapach budowy. Do łączenia desek użyto wkrętów. Takie podejście zwiększa stabilność konstrukcji.

płotki geodezyjne

Deski pionowe zostały przycięte na jednym końcu w trójkąt i wbite w grunt w odległości około 50 cm od palików geodezyjnych na głębokość gwarantującą ich stabilność. Stanowiły one podpory dla desek poziomych, których położenie zostało ustalone na tym samym poziomie.

płotki i sznury geodezyjne

Wysokość poziomu górnych poziomych desek konstrukcji był zgodny z górną płaszczyzną opaski fundamentowej (podłoże konstrukcji podłogi). To na ich górnych krawędziach został przymocowany sznur tyczących obrys wszystkich elementów opaski fundamentowej. Aby ustalić ten sam poziom dla wszystkich górnych poziomych desek konstrukcji użyto starej jak świat wodnej poziomicy wężowej (tzw. "wasserwagi"). Ta poziomica to nic innego jak jednolita, długa rurka "gumowa" napełniona wodą, za pomocą której, na zasadzie naczyń połączonych można ustalić ten poziom w dwóch odległych od siebie punktach. W tym konkretnym przypadku użyto węża ogrodowego 1/2 cala, w którego końce szczelnie wprowadzono dwa przeźroczyste odcinku rurki gumowej. Odcinki te pozwalały obserwować poziom wody w rurce.

katy i przekątne tyczeń geodeyujnych

Po ustaleniu poziomów przyszła pora na ustalenia kątów prostych tyczonej płaszczyzny. Aby to uzyskać należy zmierzyć przekątne obrysu tworzącego prostokąt. Równość obydwu przekątnych gwarantuje zachowanie kątów prostych w narożnikach budowanego obiektu. Do wytyczenia linii fundamentu wykorzystano cienki sznurek nylonowy.

Wnioski i uwagi

Tyczenie i budowa konstrukcja miały bardzo duży wpływa na następne etapy prac. Utrzymanie poprawności wymiarowania, równości przekątnych i poziomów to elementarny warunek poprawności budowy konstrukcji domu. Jeśli na tym etapie wykażemy się dużą dokładnością etap składania ścian, dachu i podłogi okaże się łatwy jak budowa domu z klocków dobrej marki, gdzie wszystko pasuje do siebie bez zastrzeżeń. Pospiech absolutnie niewskazany !

Na tym etapie prac niezastąpiona była  pomoc drugiej osoby, wręcz niezbędna aby wykonać pomiar przekątnej lub przenieść poziomy poziomicą wodną.  

Materiały i narzędzia

  • Kilka desek calówek
  • Kilogram wkrętów do drewna 2.5 x 50mm
  • Ręczna piła stolarska lub ukośnica elektryczna (będzie niezastąpiona na wszystkich etapach budowy)
  • Wkrętarka elektryczna (zalecana zasilana z sieci energetycznej - gwarancja mocy)
  • Siekiera, młotek
  • Poziomica wodna (waserwaga)
  • Poziomica budowlana (co najmniej 2 m długości)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *