Podłoga

podłoga szkieletowa

Cel prac

Podłoga w domu zrealizowanym w technologii lekkiego szkieletu drewnianego stanowi punkt oparcia dla wszystkich ścian budynku oraz przenosi ciężar wyposażenia domu. Ponieważ realizowana jest w technologii wiszącej jej sztywność i  odpowiednie podparcie decyduje o prawidłowej stabilności i trwałości budynku.

Realizacja

Konstrukcja podłogi w domu szkieletowym została zbudowana z zaimpregnowanych belek drewnianych osłoniętych folią wiatroizolacyjną i paro-przepuszczalną. Jej konstrukcja stanowi szkielet dla ocieplenia. Całość została przykryta płytą OSB.

Izolacja pozioma podłogi stanowi barierę dla wilgoci pomiędzy warstwą betonu stanowiącego fundament a belkami podwaliny. Została wykonana z dedykowanej do tych zastosowań taśmy z tworzywa sztucznego o grubości 1 mm. Taśma ta jest odporna na wpływ niskich i wysokich temperatur oraz promieniowanie UV. Zamiennie izolowanie można wykonać z pasów papy izolacyjnej lub bitumicznej. Ważne jest aby żaden element drewnianej konstrukcji nie miał bezpośredniego styku z fundamentem.

Podwalina to poziome belki drewniane o przekroju 15 x 5 cm ułożone na tych elementach ściany fundamentowej, na których będą oparte belki konstrukcyjne oraz belka czołowa.

Podwalina została ułożona na warstwie izolacyjnej aby nie była narażona na działanie wilgoci od ściany fundamentowej (opaski fundamentowej).

Belki czołowe stanowią linię posadowienia ścian zewnętrznych. Zostały zbudowane z pionowo posadowionych belek drewnianych o przekroju identycznym jak podwalina – 15 x 5 cm. Podobnie jak wszystkie inne elementy konstrukcji podłogi belki zostały dwukrotnie zaimpregnowane metodą “na pędzel” preparatem solnym o działaniu grzybobójczym. W połączeniu z izolowaniem foliami oraz wentylowaniem przestrzeni fundamentowej (otwory wentylacyjne w opasce fundamentowej) stanowi to wystarczające zabezpieczenie elementów drewnianych konstrukcji podłogi. Do połączenia elementów opaski oraz opaski z podwaliną zastosowano ciesielskie gwoździe karbowane o długości 2,5 razy większej od grubości łączonych elementów – 5 cali. Użycie tego typu gwoździ zwiększa sztywność i trwałość konstrukcji w przypadku działania sił wzdłużnych.

Siatka podtrzymująca ocieplenie zapewnia właściwe położenie materiału izolacji termicznej w przestrzeniach konstrukcyjnych podłogi. Została zastosowana siatka z drutu ocynkowanego o rozmiarze oczka 5 cm. Jej brzegi zostały przymocowane do poziomych płaszczyzn podwaliny oraz belek konstrukcyjnych. Przed położeniem siatki pomiędzy opaskami fundamentowymi na podłożu piaszczystym zostały położone płachty czarnej folii budowlanej. Zabieg ten miał na celu utrudnienie przenikania wilgoci z gruntu do przestrzeni pod podłogą.

Wiatroizolację stanowi membrana wiatroizolacyjna dobrej klasy ułożona warstwą zewnętrzną w kierunku gruntu. Jej montaż nastąpił po ułożeniu siatki a przed położeniem belek konstrukcyjnych. Generalnie jej rola polega na blokadzie wiatru (w tym wypadku nie ma to znaczenia) i wilgoci w kierunku ocieplenia. Warto na tym etapie zainwestować w dobrej jakości materiał wiatroizolacyjny.

Belki konstrukcyjne mają przekrój 15 x 5 cm (tak jak pozostałe elementy konstrukcji podłogi). Ich rozstaw został zaprojektowany tak aby łączenie płyt OSB stanowiącego poszycie przebiegało na powierzchni belki. W przypadku występowania deformacji – ugięć belek należy instalować je ugięciem ku górze. Pozwoli to na późniejsze od-deformowanie pod wpływem działania obciążeń eksploatacyjnych oraz ciężaru poszycia.

Koniecznie należy zainstalować naprzemiennie przewiązki, które zapobiegną bocznym odkształceniom belek i będą gwarantować brak możliwości skrętu belek oraz zapewnią równe przestrzenie dla ocieplenia. Naprzemienne ułożenie przewiązek pozwala na przytwierdzenie ich do belek konstrukcyjnych za pomocą gwoździ 4 lub 5 cali( niekoniecznie karbowane). W miejscu występowania ścian działowych posadowionych wzdłużnie w stosunku do belki konstrukcyjnej zastosowano podwójną belkę dla właściwego przeniesienia obciążeń.

Ocieplenie zostało wykonane ze zrolowanej wełny mineralnej. Użycie takiej formy materiału izolacji cieplnej pozwoliło elastycznie i szczelnie ułożyć pocięte odcinki wełny w konstrukcji podłogi. Podczas instalacji ocieplenia należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia wełny.

Folia paroizolacyjna (paro-przepuszczalna) zapewnia kontrolowany ruch wilgoci. Połączenia poszczególnych elementów izolacji zrealizowano za pomocą metalizowanej taśmy samoprzylepnej. Bardzo ważne jest dokładne i szczelne połączenie łączeń folii

Poszycie podłogi stanowi jednocześnie podłoże pod właściwą podłogę )deska podłogowa lub panel podłogowy). Zostało ono wykonane z płyt OSB o grubości 22 mm z felcem. Użycie płyt z felcem gwarantuje stabilne połączenie płyt w liniach łączenia. Płyty OSB zostały przymocowane do belek konstrukcyjnych za pomocą wkrętów do drewna o długości obliczanej wg zasady – 2 do 2,5 x grubość instalowanego materiału. W tym wypadku wkręty miały długość 5 cm. Po instalacji płyt należy wykonać otwory na pręty fundamentowe wiertłem koronowym do drewna o dostatecznie dużej średnicy (80 mm).

Wnioski i uwagi

W mojej ocenie budowa podłogi to bardzo ważny etap, ponieważ stanowi podstawę dla pozostałych elementów konstrukcji. Podczas montażu wykończenia podłogi sugeruję instalację wykończenia w kierunku prostopadłym do linii belek konstrukcyjnych. W moim przypadku zostały zainstalowane panele podłogowe 8 mm AC4 które całkowicie sprawdziły się w zakresie sztywności i trwałości 

Materiały i narzędzia