Ściany nośne – montaż

stawianie ściany szkieletowej

Cel prac

 Celem prac był montaż wcześniej przygotowanych ścian nośnych w pozycji pionowej.

Realizacja

Proces montażu szkieletowych ścian nośnych w budynku szkieletowym polega na postawieniu ich w pozycji pionowej, wzdłuż obrzeży płyty podłogi oraz właściwym połączeniu. Aby wykonać opisywane prace wystarczy siła ludzka trzech osób. Wcześniejsze prawidłowe wykonanie ścian gwarantuje szybką realizacje prac. Należy zwrócić uwagę czy otwory w dolnych belkach ścian pokrywają się z otworami w podłodze. Po położeniu murłaty na górnym oczepie ścian, przez otwory oraz murłatę, konstrukcja ścian nośnych i posadowienia wiązarów dachowych zostanie trwale przymocowana do fundamentu budynku. Podczas stawiania ścian należy zabezpieczyć się przed mocnymi podmuchami wiatru. Dopóki ściana nie jest ustabilizowana, wiatr może z łatwością ją przewrócić. Podczas budowy opisywanego domu szkieletowego taka sytuacja miała miejsce przy najdłuższej 7 metrowej ścianie. Było groźnie ale szybka reakcja pozwoliła opanować sytuacje. Na etapie montażu dolna belka ścian nośnych została przybita gwoździami do konstrukcji podłogi szkieletowej w miejsca belek podciągowych połogi.

Montaż szkieletowych ścian nośnych. Połączenie ścian w ich górnej części realizujemy poprzez nałożenie górnych oczepów na sąsiednie ściany i zbiciu ich gwoździami. W moim przypadku ściany były dodatkowo łączone za pomocą śrub wykonanych z prętów gwintowanych. Śruby łączyły belki boczne ścian. Prace stają się łatwiejsze już po ustawieniu dwóch pierwszych ścian i ich połączeniu. Stanowią one wówczas konstrukcję do oparcia i stabilizowania następnych ścian. Ściana w której osadzono ościeżnice drzwi wejściowych została wykonana na warsztacie tak aby profil belek ościeżnicy osadzić w drewnianych belkach tworzących ścianę. Po latach eksploatacji okazało się że takie podejście zapewniło stabilność ościeżnicy oraz sztywność ściany.

Wnioski i uwagi

Etap ten daje dużo satysfakcji z realizacji budowy domu szkieletowego. Co kilkadziesiąt minut kolejna ściana  wyznacza obrys domu. Widać jak powstaje budowla i nabiera kształtu.

Warto zastanowić się nad zabezpieczeniem drewnianej konstrukcji przed deszczem na okres do momentu budowy dachu. W moim wypadku całość została nakryta grubą plandeką.

Należy skontrolować czy górne linie ścian nie uległy wypaczeniu. Jeśli tak należy poprawić ich stabilizację. Liniowość górnych krawędzi ścian zostanie zweryfikowana po położeniu murłaty.

Materiały